index

نارنجی
معمولا با بهبود عملکرد ریه و همچنین افزایش انرژی همراه است. و همچنین رنگ مناسبی برای اتاق ورزش جوانان است و ضد افسردگی است
حس شور و هیجان و جوانی

 

قرمز
این رنگ برای اتاق نشیمن پیشنهاد می‌شود؛ زیرا می‌تواند افراد را به مکالمه با یکدیگر ترغیب کند. همچنین استفاده از این رنگ در محل‌های ورودی می‌تواند احساس اولیه‌ی خوبی را به دیگران منتقل کند.
حسی از شور و اشتیاق

 

 

آبی
این رنگ به رنگ آرامش معروف است و از آنجایی که این رنگ آسمانی می‌تواند به انسان آرامش بدهد، میتوان برای اتاق خواب ،اتاق نشیمن و حمام توصیه می‌شود.
حس آرام،خنک  و معتــــدل

 

اطلاعات تکمیلی در

https://www.instagram.com/p/CAUq8-1D99L/