شماره جدید کتاب ایران به چاپ رسید

شماره پنجم کتاب چوب و مبلمان ایران در بهمن ماه 1392 با حضور بیش از 180 شرکت تولیدی به چاپ رسید

در این شماره که به صورت دو جلد مجزا به چاپ رسیده در جلد اول اطلاعات شرکت های تولیدکننده مبلمان و در جلد دوم اطلاعات شرکت های تولیدکننده سرویس خواب، بوفه ، کمد ، صندلی و میز نهارخوری و... به چاپ رسیده است