شماره نهم کتاب ایران به چاپ رسید

کتاب شماره نهم مبل ایران – دیماه 1394– در چهار جلد به چاپ رسید جلد اول: کتاب مبل استیل و کلاسیک جلد دوم : کتاب مبل راحتی و ال جلد سوم : کتاب سرویس خواب،بوفه و تشک جلد چهارم : کتاب میز و صندلی غذاخوری، میز جلومبلی و عسلی . میز ال.سی.دی